Kategori arşivi DOĞAL KAYNAKLAR

Kömüre Hücum’un Ekonomik Bir Alternatifi Var

ww

Bloomberg New Energy Finance, WWF-Türkiye işbirliğiyle hazırlanan ‘Türkiye’nin Yenilenebilir Gücü’ raporu, yenilenebilir enerjiye yatırımı önceliklendirecek bir Türkiye’nin hem artan elektrik ihtiyacını karşılayabileceğini, hem de bunu kömür odaklı mevcut politikalarla aynı maliyete başarabileceğini ortaya koyuyor. ‘Türkiye’nin Yenilenebilir Gücü Raporu’, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının önemli ölçüde artacağı bir seçeneğin var olduğunu gösteriyor. Araştırmaya göre, Türkiye’nin […]

Gıda YoksulluğuArtıyor!

gida

Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Turhan Çakar, mevcut tarım ve gıda politikalarının hem gıda enflasyonunu hem de gıda yoksulluğunu arttırdığına dikkat çekti. Çakar, bir basın açıklaması yaparak tüketicinin gıda enflasyonu artışının açık ara önde gittiğine işaret etti. Basın açıklaması şöyle: “Ekim 2014’deki gıda fiyat artışları Ekim 2013’deki gıda fiyat artışları ile karşılaştırıldığında, elliden fazla […]

Organik Geleceğimizdir

or

Biyogüvenlik Kurulu’nun hayvan yemi olarak kullanılmak üzere 10’un üstünde GDO’lu soya ve mısır çeşidinin ithalatına izin vermesinin; Bakanlığın GDO’da ‘bulaşma’ ya bir sınır tanıyarak kolaylaştırıcılık yapmasının ardından, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) içeren bazı mısır ve soya çeşitlerinin Türkiye’de kimlik ve miktar tespitinin yapılamadığı ortaya çıktı. İtiraf bizzat Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan geldi. Gıda, Tarım […]

Danıştay: Zeytinliklerde Termik Santral Kurulamaz

zeytinlik-3

Greenpeace ve Yırca köylülerinin açmış olduğu davada Danıştay 6. Dairesi’nin oy birliğiyle aldığı karar, sadece acele kamulaştırmanın yürütmesinin durdurulmasına değil, aynı zamanda Yırca’daki zeytinlik alanda Kolin Şirketler Grubu’nun planladığı santralin kurulamayacağına hükmediyor. Danıştay vermiş olduğu kararında, son yasal düzenlemeler uyarınca, yürütmeyi durdurma kararına itiraz edilemeyeceğine de hükmetti. Greenpeace’in ve köylülerin avukatı Deniz Bayram “Görülmektedir ki, oybirliği ile […]

5. Yeşil Ekonomi Konferansı

enerji

Heinrich Böll Stiftung Derneği 9 Kasım 2014 tarihinde, İstanbul’da ‘Yeşil Ekonomi -Şeyl (Kaya) Gazı’ konulu uluslararası bir konferans düzenliyor. Elimizdeki tüm fosil yakıt kaynaklarının tükenmesini beklersek küresel iklim değişikliğini durdurmak mümkün olmayacak. Dünyanın ortalama sıcaklığındaki artışı iki derecede sınırlamak istiyorsak, 2050’ye kadar mevcut kömür, petrol ve doğalgaz rezervlerinin dörtte birinden fazlasını tüketmemeliyiz. Buna rağmen enerji […]

Zeytinliklerimize El Koyan ‘Acele Kamulaştırma’ Kararından ‘Acilen’ Vazgeçin

zeytin

Tarım arazilerini rant uğruna yapılaşmaya açmada sınır tanımayan hükümet, yargı kararlarını aşmak için yeni bir yöntem bulmuştur. Bakanlar Kurulu’ndan çıkartılan ‘acele kamulaştırma’ kararları ile verimli arazilerimiz üzerinde hukuksuz biçimde termik santral, yol, altyapı ve üstyapı, kentsel dönüşüm, vb projeler yapılmasının önü açılmıştır. Geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu tarafından alınan yeni bir kararla da, Soma‘da binlerce metrekarelik […]

Organik Kongreye Sivil Manifesto

manifesto

Türkiye’de gıda ve biyolojik çeşitlilik konusunda faaliyet gösteren 50 civarı sivil platform ve örgütün bir araya gelip kaleme aldığı Sivil Manifesto, bugün 18. IFOAM Dünya Organik Kongre’sinin yaklaşık bin uluslararası katılımcısına okundu. Manifesto, kongrede bulunan uluslararası katılımcılara, kanun yapıcılara, uygulayıcılara ve halka çağrı niteliği taşıyor. Manifestonun imzacıları, okunan bildirinin takipçisi olacaklarını  ifade ettiler. Sürdürülebilir, sağlıklı […]

Organik Tarım Desteklemeleri Açıklandı

organik

Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca organik tarım desteklemeleri kapsamında meyve sebze üretim alanları için dekar başına 70 lira, tarla bitkileri üretim alanları için dekar başına 10 lira ödeme yapılacak. OTD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik tarım yapan, Organik Tarım Bilgi Sisteminde (OTBİS) […]

İnekler Ahırlara, Gökdelenler Meralara! 

ziraat

Soma faciası sonrasında iş güvenliği ve işçi sağlığını daha iyi duruma getirme iddiası ile hazırlanan 6552 sayılı ‘İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’ Resmi Gazete’nin 11 Eylül 2014 tarihli mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Özü ile bağdaşmayan birçok maddenin eklenmesiyle torba yasa statüsü […]

Çevreciler Koruma Altındaki Ardıç Ormanına Sahip Çıktı

ardic-3

Ülkemizin en zor alanlarında toprağı koruma görevi üstlenen, yaban hayvanlarına ev sahipliği yapan, koruma altındaki ardıç ormanları maden ocaklarına feda ediliyor. Biz çevreciler ve yöre halkı bu kıyıma izin vermeyeceğiz. Burdur Bağsaray’da yaşları 15 – 200 hatta 600 yaşına kadar varan ardıç ağaçları, alanın mermer ocağına tahsis edilmesi nedeniyle kesilmektedir. Şu ana kadar yaklaşık bin […]Foto Galeri

Giriş | Tasarım Gabfire themes